Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

8816 b89c 500

zippy-64:

sketchy-saram:

I’ve never ONCE seen one of these and not being just like…absolutely riddled with tension, so. Keep passing them around, I guess!

Needed that, thanks. 👍🏻

Reposted fromwlfgrrl wlfgrrl viagrarzynka grarzynka

February 26 2020

barszczowa
Reposted fromnaich naich
barszczowa
7273 5b4c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
barszczowa
0588 3adf 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viamociumpanie mociumpanie
barszczowa
Reposted fromFlau Flau viakelu kelu
barszczowa
Reposted fromshakeme shakeme
barszczowa
5572 b57b 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viatfu tfu
barszczowa
1910 8687
Reposted fromEtnigos Etnigos viadestroyed destroyed

February 25 2020

barszczowa
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viadancingwithaghost dancingwithaghost
barszczowa
9337 4d1c 500
Reposted fromtichga tichga viamyszkaminnie myszkaminnie

February 24 2020

barszczowa
0018 7512 500
Reposted fromnulaine nulaine viapoppyseed poppyseed

February 23 2020

barszczowa
3708 dded
power
Reposted fromdelima delima viakalesor kalesor
barszczowa

February 22 2020

barszczowa
4400 7bd0 500
Reposted frompiehus piehus
barszczowa
6358 8f7a 500
Reposted fromdivi divi vianiggertits niggertits
barszczowa
9974 f289 500
Reposted frombirke birke viamangoe mangoe
barszczowa
4957 ca88 500
Reposted frommangoe mangoe
barszczowa
5833 4de1 500
Reposted frommangoe mangoe
barszczowa
6368 a910 500
Reposted fromzciach zciach vianiggertits niggertits
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl