Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2020

barszczowa

May 28 2020

barszczowa
Reposted fromshakeme shakeme
barszczowa
5658 8845 500
Reposted fromkaiee kaiee viamyszkaminnie myszkaminnie
barszczowa
9310 1062 500
Reposted fromzciach zciach viaregcord regcord
barszczowa
6279 ec2e
Reposted fromzelbekon zelbekon vianaich naich
barszczowa
Reposted fromLeguanien Leguanien vianaich naich
barszczowa
8616 ccde
Reposted frompiehus piehus
barszczowa
3187 cfe5 500
"1831. Emilia Plater ścina włosy, przebiera się w męski stój i wykazuje się bohaterstwem podczas powstania listopadowego.
1918. Grażyna Lipińska bierze udział w I i II Wojnie Światowej, wojnie polsko-bolszewickiej, powstaniu śląskim, bitwie warszawskiej, kampanii wrześniowej i Powstaniu Warszawskim.
1963. Walentina Tierieszkowa, pierwsza kobieta w kosmosie.
1982. Podczas oblężenia Bejrutu, Matka Teresa przeszła przez strefę ognia żeby dotrzeć do zniszczonego szpitala i ewakuować 37 dzieci, będących pacjentami szpitala.
2020. Natalia Siwiec wrzuca na insta fotkę nóg z nieporobionymi paznokciami, a docierająca do setek tysięcy odbiorców influenserka mamaginekolog składa jej hołd i wychwala jej heroizm.  
Co poszło nie tak ze światem?"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaRedowskaa Redowskaa
barszczowa
4308 bb22
Reposted fromGIFer GIFer viaorelh orelh
barszczowa
1464 5627
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaorelh orelh
barszczowa
0281 2372
Reposted frompolishzupe polishzupe viakalesor kalesor
barszczowa
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viastormymind stormymind

May 27 2020

barszczowa
1339 0f85 500
barszczowa
8223 ef90 500

Twin Peaks

barszczowa
barszczowa
3239 520b 500
barszczowa
4387 0a9a 500
barszczowa
2479 4e92 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaregcord regcord
barszczowa
0944 75a7 500
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...